ZÍSKAJ VÍZIU

Tvorba firemnej identity – Marot eko s.r.o.

Kto je Marot eko s.r.o.?

Marot eko s.r.o. je spološnosť  so sídlom v Bratislave je spoločnost, ktorej nosným pilierom činnosti je odvoz a likvidácia stavebného odpadu z novostavieb, rekonštrukcií, demolácií stavieb. Ako doplnkové služby vykonáva dovoz aj odvoz sypkých materiálov ako je napr. štrk, piesok, zemina, suchý betón a podobne. Zákazníkom ďalej ponúka prenájom veľkokapacitných vaňových kontajnerov spojený s odvozom a likvidáciou odpadu.

Čo sme spravili ?

Ako sme Marot eko s.r.o. pomohli my ? Vytvorili sme pre nich logomanuál, novú web stránku na vlastnom systéme s jednoduchým dizajnom a navigáciou pre široký obsah publika. Po dizajnovaní a kódovaní samotnej web stránky sme sa zamerali na SEO optimalizáciu tak, aby vyhľadávanie kľúčových slov úzko spätých s touto spoločnosťou znamenalo výsledok hodný veľkej spoločnosti, ako je táto. Doplnkové služby pre túto spoločnosť boli aj propagačné materiály (vizitky, letáky).

Páči sa Vám aj táto práca ? Napíšte nám, pomôžeme aj Vám.

 

Top